پیشانی بعنوان بخش مهم بالای صورت ، از نظر زیبایی، نقش مهمی در زیبا و جوون نشون دادن صورت داره یکی از معیارهای جذابیت بخش بالایی صورت فاصله ابروها تا خط رویش مو ( طول پیشانی ) هست.

با افزایش سن درآقایان این فاصله به دلیل ریزش مو بیشتر میشه و از طرفی درخانمهایی که به صورت ژنتیکی طول پیشونیشون زیاده، در نتیجه زیبایی چشمها در کنار این پیشانی طویل چندان دیده نمیشه.

در این ویدئو اصلاح خط پیشانی با انجام کاشت مو در کلینیک پادرا را مشاهده می نمایید که توسط متخصصین این کلینیک انجام شده است. همانطور که مشاهده می کنید کوتاه کردن پیشانی مراجعه کننده عزیزمان با انجام کاشت مو بسیار عالی صورت گرفته است.