در این ویدئو رضایت مراجعه کننده عزیز را بعد از انجام کاشت موی طبیعی در کلینیک پادرا مشاهده می نمایید. همان طور که میبینید رویش موها بعد از عمل بسیار عالی بوده و موجب رضایت ایشان شده است.