در این ویدئو قصد داریم نتیجه کاشت ابرو طبیعی که در کلینیک پادرا انجام شده را به شما عزیزان نشان دهیم.

همانطوری که میبینید کاشت ابرو کاملا با خواب مناسب و طبیعی انجام شده که در نهایت باعث لبخند رضایت مراجعه کننده عزیزمان در کلینیک پادرا شده است.