نقش سن در کاشت مو طبیعی چگونه است؟

ما در این ویدئو به نقش سن در کاشت مو طبیعی در افراد و سطح الگو سطح تاسی می پردازیم که پیشنهاد میکنیم این ویدئو را از کلینیک پادرا را تا آخر مشاهده کنید.
برای دریافت مشاوره رایگان میتوانید با ما تماس بگیرید.