در این ویدئو نتیجه کاشت ابرو طبیعی با خواب مناسب برای مراجعه کننده عزیزمان در کلینیک پادرا مشاهده می نمایید که منجر به رضایت ایشان شده است. این کاشت توسط بهترین متخصصین و تکنسین های ما انجام می شود که در نتیجه باعث بالا بودن کیفیت و رضایت شما عزیزان خواهد شد.