میکرو اف آی تی (Micro FIT) یا MFIT آخرین دستاورد تکنیکی در حوزه کاشت مو در ایران است. کلمه میکرو (Micro) به معنی «کوچک و ظریف» بوده و اف آی تی (FIT) نیز نام یکی از روش‌های مشهور کاشت مو است. پس نام روش Micro FIT به دو نکته اشاره دارد

  • میکرو: در این روش از دستگاه‌های دقیق و ظریف خاصی استفاده می‌شود.
  • FIT: این روش بر پایه‌ی کاشت مو به روش FIT انجام می‌شود. یعنی برداشت گرافت‌ها به صورت واحد فولیکولی (فولیکولار یونیت) است.