در این ویدئو نتیجه قبل و بعد از کاشت 15 هزار تار مو در کلینیک پادرا را مشاهده میکنید که توسط بهترین پزشکان صورت گرفته است.