مشاوره کاشت مو در کلینیک پادرا توسط متخصصین ما برای تعیین روش کاشت و میزان تقریبی کاشت مو انجام شده همه روزه به صورت رایگان انجام می شود. همچنین کسانی که از شهرستان ها و استان های مختلفی به بندرعباس و کلینیک پادرا جهت انجام کاشت مو مراجعه میکنند، اقامت رایگان در اختیار این عزیزان قرار میگیرد که بدون دغدغه می توانند به بندرعباس و کلینیک ما مراجعه نمایند.