برای تماس با کلینیک پادرا میتوانید از شماره های زیر استفاده نمایید یا از طریق فرمی که قرار داده شده اقدام نمایید.
مشاوره با کارشناسان کاشت مو و ابرو
09357612233 - ۰۹۳۰۷۶۱۵۵۸۸ - ۰۹۰۲۷۶۱۰۰۳۲
مشاوره با کارشناسان لیپوماتیک
09398866773
شماره تماس های پذیرش
09055122883 - 09336485211 - 07633620087 - 07633617621-2-3